Natalia Podolska

Absolwentka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na kierunku Architektura i Urbanistyka. Przez kilka lat związana z bytomską pracownią architektoniczną, dla której realizowała lokalnie różne tematy od małych inwestycji po duże rewitalizacje. W swojej pracy lubi zwracać uwagę na estetykę i detale.

Z pracownią hornik chmura architektura współpracuje od 2020 roku.