team

Bartłomiej Hornik

Urodził się w 1982r. w Chorzowie, ukończył studia na wydziale architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, projektem dyplomowym pt. "Rzeka w pewnym sensie - interwencja w przestrzeni wykluczonej w skali makro, mezo i mikro", za który otrzymał wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz wyróżnienie w konkursie im. profesora Jana Zachwatowicza przyznane przez PKN ICOMOS. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracowniach: Grupa Elipsa, Rar2 Laboratorium Architektury-Jan Kubec, Ayesa Polska, RS Architekci. Wraz z pracownią ar2 laureat kilku konkursów krajowych m.in. 3 miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Nowej Rotundy w Warszawie, oraz praca przy projekcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Od 2007 - autorska pracownia hornik chmura architektura.

Marek Chmura

Urodził się w 1984r. w Tychach, ukończył studia na wydziale architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach projektem dyplomowym w katedrze projektowania architektonicznego i sztuk pięknych pt. "Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach". Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. Po studiach pracował jako asystent projektanta m.in. w Grupa Elipsa oraz Studio Visart.

Od 2007 - autorska pracownia hornik chmura architektura.

Agnieszka Hornik

Urodziła się w 1983 roku w Świętochłowicach.
Ukończyła Państwową Szkołę Budownictwa w Bytomiu w kierunku architektonicznym, następnie studiowała na wydziale architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uczestniczyła w pracy przy licznych konkursach architektonicznych, między innymi z pracownią Rar2 na "nową rotundę" w Warszawie, "Muzeum II wojny światowej" oraz z Grupą Elipsa z Gliwic "Muzeum sztuki nowoczesnej".

Z pracownią hornik chmura architektura związana jest od początku jej działalności.

Maria Nietupska

Urodziła się w 1987r. we Wrocławiu, ukończyła studia z zakresu architektury wnętrz na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pracą dyplomową pt. "Rewitalizacja i adaptacja budynków poprzemysłowych na współczesne obiekty użyteczności publicznej." Odbyła stypendium w l'Ecole superieure des Arts Saint-Luc de Liege w Belgi.

Z pracownią hornik chmura architektura współpracuje od 2013 r.

Wojciech Krzystała

Urodził się w 1979 w Rybniku. Studiował architekturę i urbanistykę na wydziale architektury Politechniki Gliwickiej.
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. W swoim dorobku zawodowym zaprojektował blisko 300 tyś m. kw. powierzchni komercyjnych, takich jak: Galeria "Trzy Korony" w Nowym Sączu, Galeria "Agora" w Bytomiu, czy budynek biurowy Global w Gliwicach.

Z pracownią hornik chmura achitektura współpracuje od 2018 r.

Weronika Rutka

Urodziła się w 1997 roku w Jastrzębiu-Zdroju.
Ukończyła studia na kierunku Architektura na Politechnice Śląskiej. Uczestniczyła w studenckich konkursach architektonicznych oraz kilku konkursach profesjonalnych dla architektów wraz z naszą pracownią m.in. w konkursie realizatorskim "Przebudowa kamienic na cele mieszkaniowe" w Katowicach przy ul. Mariackiej.

Z pracownią hornik chmura architektura współpracuje od 2019r.

Natalia Podolska

Absolwentka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na kierunku Architektura i Urbanistyka. Przez kilka lat związana z bytomską pracownią architektoniczną, dla której realizowała lokalnie różne tematy od małych inwestycji po duże rewitalizacje. W swojej pracy lubi zwracać uwagę na estetykę i detale.

Z pracownią hornik chmura architektura współpracuje od 2020 roku.