Bartłomiej Hornik

Urodził się w 1982r. w Chorzowie, ukończył studia na wydziale architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, projektem dyplomowym pt. „Rzeka w pewnym sensie – interwencja w przestrzeni wykluczonej w skali makro, mezo i mikro”, za który otrzymał wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz wyróżnienie w konkursie im. profesora Jana Zachwatowicza przyznane przez PKN ICOMOS. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracowniach: Grupa Elipsa, Rar2 Laboratorium Architektury-Jan Kubec, Ayesa Polska, RS Architekci. Wraz z pracownią ar2 laureat kilku konkursów krajowych m.in. 3 miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Nowej Rotundy w Warszawie, oraz praca przy projekcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Od 2007 – autorska pracownia hornik chmura architektura.