Weronika Rutka

Urodziła się w 1997 roku w Jastrzębiu-Zdroju.
Ukończyła studia na kierunku Architektura na Politechnice Śląskiej. Uczestniczyła w studenckich konkursach architektonicznych oraz kilku konkursach profesjonalnych dla architektów wraz z naszą pracownią m.in. w konkursie realizatorskim „Przebudowa kamienic na cele mieszkaniowe” w Katowicach przy ul. Mariackiej.

Z pracownią hornik chmura architektura współpracuje od 2019r.