Agnieszka Hornik

Urodziła się w 1983 roku w Świętochłowicach.
Ukończyła Państwową Szkołę Budownictwa w Bytomiu w kierunku architektonicznym, następnie studiowała na wydziale architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uczestniczyła w pracy przy licznych konkursach architektonicznych, między innymi z pracownią Rar2 na „nową rotundę” w Warszawie, „Muzeum II wojny światowej” oraz z Grupą Elipsa z Gliwic „Muzeum sztuki nowoczesnej”.

Z pracownią hornik chmura architektura związana jest od początku jej działalności.